Onze vereniging biedt een breed aanbod aan lessen, wedstrijden en activiteiten voor ruiters op Texel.

Manege Akenburg is gevestigd aan de Akenburg net buiten Den Burg. De vereniging maakt gebruik van deze accomodatie.

LR De Waddenruiters is opgericht in 1929; ponyclub De Kleppertjes in 1961.

Het aantal leden is wisselend, maar bestaat uit ongeveer 100 tot 120 leden. Veel leden zijn actief in diverse commissies, die wedstrijden of activiteiten organiseren.

Informatie voor nieuwe leden

Stukje algemene informatie
Onze vereniging bestaat uit twee afdelingen: Ponyclub De Kleppertjes (ponyruiters t/m 18 jaar) en Rijvereniging Waddenruiters (ruiters te paard).
We hebben 1 bestuur, bestaande uit 7 personen (terug te vinden onder het kopje bestuur). Voor het organiseren van wedstrijden en activiteiten kent de club diverse commissies: de springcommissie, de dressuurcommissie, Texelweekend commissie, SGW-commissie en de Bixie/activiteitencommissie. De sponsorcommissie wordt georganiseerd vanuit het bestuur.
De club heeft statuten en een huishoudelijk reglement. Deze zijn te vinden op deze website. Er wordt twee keer per jaar een algemene ledenvergadering gehouden: in het najaar en in het voorjaar. Hiervoor worden leden uitgenodigd per mail. De vereniging is aangesloten bij de KNHS. Ieder lid is ook lid van de KNHS, waarvoor jaarlijks kosten in rekening worden gebracht.
De vereniging maakt gebruik van Manege Akenburg. Het beheer van Manege Akenburg is in handen van Stichting Overdekte Manege Texel (SOMT). Als je vrij (buiten de lessen om) wilt rijden in de manege, dan heb je een abonnement nodig van de SOMT. Deze is aan te vragen op: www.manegeakenburg.nl. Ook wanneer je privéles neemt in de manege, heb je een SOMT abonnement nodig. De regels die gelden voor het rijden in de manege zijn te vinden op bovenstaande site.

Wat biedt Vereniging LR De Waddenruiters & PC De Kleppertjes?

• Lessen voor alle niveaus. Lessen worden gegeven op dinsdag, vrijdag en zaterdag. De lesindeling wordt in overleg met de instructeurs bepaald. De instructeurs zijn Albert Ubels, Veronique vd Starre, Marleen Bakker en Mariska Witte.
• Wedstrijden voor federatieruiters (iedere maand dressuurwedstrijd, 5x per jaar springen, 1x per jaar cross/SGW). Het aanvragen van een startpas doet de ruiter zelf via www.knhs.nl. Via www.mijnknhs.nl kan men zich inschrijven voor wedstrijden.
• Wedstrijden voor niet-federatieruiters (ongeveer 6x per jaar plus bixiewedstrijden voor kinderen t/m 13 jaar).
• Het programma van de wedstrijden (=startlijst) kan ongeveer een week voor de wedstrijd gevonden worden via www.mijnknhs.nl.
• Activiteiten in de vorm van cursussen, trainingen, ponykamp, uitjes etc.

Wat verwacht de vereniging van haar leden?
• Het paard/de pony waarmee je naar de manege komt moet een geldig paspoort hebben en voorzien zijn van jaarlijkse entingen.
• Het lid dient zich te houden aan de regels van de manege. Laat je vooral voorlichten welke deze zijn.
• Ieder lid wordt jaarlijks een keer ingedeeld voor het doen van een bardienst. Deze diensten vinden plaats tijdens de wedstrijden en de Samengestelde Menwedstrijd. Indien je de bardienst niet kan doen, wordt van het lid verwacht dat deze zelf ruilt met iemand anders.
• Als je meedoet aan een wedstrijd kun je verwachten dat je die dag ook ingedeeld wordt voor een bepaalde vrijwilligertaak, zoals het opbouwen of afbreken van hindernissen, het opbouwen van dressuurbanen, vegen van de stalgang etc. Welke taak je moet doen, staat op de startlijst van de wedstrijd. Kijk daar goed op! Het niet op komen dagen voor een van de taken wordt als zeer hinderlijk ervaren en kan een sanctie op staan.
• Lessers die les krijgen van Albert Ubels worden jaarlijks ingedeeld om enkele malen de instructeurs van de boot te halen of terug te brengen.

Contact
Bestuur:
Penningmeester:
Springcommissie:
Dressuurcommissie:
Bixiecommissie:
SGW-commissie: 

Facebook

omnyacc.jpg
cvi.jpg
beatrix20hotellogo.jpg
apotheek.jpg
ab.jpg
paal9.jpg
rival.jpg
vredelust.jpg
kartingdenburgsponsorlogo.jpg
nutri.jpg
pelikaan.jpg
otto.jpg
eldorado.jpg
hoteldb.jpg
visspecialist.jpg
schoenmaker.jpg
daptexel.jpg
oele.jpg
ab-texel.jpg
demuy.jpg
expert.jpg
Havens.jpg
dbb.jpg
turf.jpg
woutershok.jpg
vanbeek.jpg
heerwaarden.jpg
ep.jpg
Paracentrum.jpg
texelsun.jpg
madura.jpg
westend.jpg
atts.jpg
zelfpluktuin.jpg
joskager.jpg
vincent.jpg
Koenis.jpg
nbc.jpg
texelsontwerp.jpg
teso.jpg
Texelwool.jpg
vd werve.jpg
biersteker.jpg
Hippostar.jpg
macrovet.jpg
wezen.jpg
siebeling.jpg
rentenaa.jpg
noordkroon.jpg
TX10.jpg
zeerust logo.jpg
tbo.jpg
dennenoord.jpg
eelman.jpg
westerlaken.jpg
asc.jpg
logo_Rabo.jpg
vti.jpg
slufter.jpg
goenga.jpg
kievit.jpg